Skip to content

Ko smo mi

BG Projekt, Miljakovačke Staze 40 A, prodaja@bgprojekt.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

bgprojekt.rs prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

bgprojekt.rs koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Korisnička podrška

Komunikacija sa korisnicima

Ponude novih proizvoda i usluga

Novogradnjabeograd podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

Marketinške agencije

Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su NovogradnjaBeograd.net

Zaštita podataka

bgprojekt.rs štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Enkriptovanje podataka

Prikupljeni podaci na sajtu bgprojekt.rs čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, radi realizacije projekta, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge ili realizovanog projekta, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudi kroz projekte. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa najužim saradnicima sajta bez kojih realizacija usluga i/ili projekata nije moguća.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

bgprojekt.rs ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

bgprojekt.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

bgprojekt.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem bgprojekt.rs net na sledeće načine:

Email: prodaja@bgprojekt.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.